Số ĐKKD : 01F8010435 – 26/3/2013 – Nơi cấp: UBND quận Thanh Xuân.